Propozice k přihlášení družstva do 17. ročníku OVL

Co je OVL:
Dlouhodobá soutěž pro předem přihlášená volejbalová smíšená družstva.
Pro koho je soutěž OVL určena:
Soutěž je určena pro neregistrované hráče. To je pro ty, kteří v aktuálním soutěžním ročníku nejsou na soupisce družstva hrajícího krajskou nebo vyšší soutěž dospělých a ligové soutěže juniorů (-ek) organizované ČVS. Registrovaní hráči družstev okresních a městských soutěží jsou pro OVL považování za neregistrované.
U žen je povolena účast hráček hrajících krajskou soutěž dospělých nebo ligu juniorek.
Pro 1.ligu je opět povolen i start hráčů hrajících krajskou soutěž.
Kdy se bude OVL hrát:
Začátkem soutěže bude říjen 2018. Půjde o cca 7-8 hracích dnů (příp. více půldnů) a to 1-2krát za měsíc od října do dubna (neděle nebo soboty), na kterých družstvo odehraje pokaždé dvě až čtyři utkání.
Kolik Vás bude OVL stát:
Startovné činí 3.900 Kč na družstvo a soutěžní ročník. Bude z něj hrazeno nájemné hal, odměny rozhodčím, režijní náklady soutěže.
Jak se do OVL přihlásit:
- vyplnit za každé přihlašované družstvo přihlášku do OVL
- zaplatit startovné před zasláním přihlášky
- do 23.9.2018 zaslat přihlášku výhradně mailem na radim.mikulenka@gmail.com
- nejpozději před prvním zápasem prvního hracího dne družstva doručit vyplněnou soupisku výhradně vedoucímu příslušné ligy

Bez zaplaceného startovného nebude přihláška do soutěže přijata. Doklad o zaplacení není třeba posílat. Kontrola zaplacení startovného bude provedena podle výpisu z účtu.

Přijetí přihlášky Vám bude mailem potvrzeno a družstvo se objeví na internetových stránkách soutěže mezi přijatými družstvy do soutěže.
Jak zaplatit startovné:
Na účet pořádajícího sdružení, a to příkazem k úhradě, složením na účet SAV v ČSOB nebo poštovní poukázkou.
Bankovní spojení:Název účtu u ČSOB: Spolek amatérských volejbalistů
Číslo účtu: 184145027/0300
Variabilní symbol: telefonní číslo vedoucího družstva uvedené na přihlášce
Vzkaz pro příjemce: název družstva
Pokud jste se nedozvěděli to, co Vás zajímá, zeptejte se přímo pořadatelů.
Těšíme se na Vaší účast.
Stáhněte si propozice, přihlášku doc, pdf a formulář soupisky doc, pdf.
Za pořadatele: Radim Mikulenka, tel: 724777303, e-mail
V Ostravě 9. 8. 2018


HOME 9. 8. 2018
RaM